Eline Delasorte

Advocaat

// Expertise

Eline Delasorte zet zich met volle overgave in voor de verdediging van de belangen van haar cliënten. Zij richt zich in het bijzonder op een grondige juridische analyse en aanpak van de juridische problemen waar haar cliënten mee kampen. Bovendien heeft zij oog voor de sociale context waarin haar cliënten zich bevinden. Ook hiervoor voorziet zij de nodige aandacht en begeleiding via het sociaalnetwerkplan.

De combinatie van het juridische en het sociale zorgt voor een definitieve en allesomvattende oplossing van de problemen waarmee haar cliënten worden geconfronteerd.

Dit heeft niet enkel een positieve invloed op het individu doch tevens op de integrale maatschappij gezien de recidivebeperkende inzet.

Eline Delasorte

Eline Delasorte (°1981) studeerde rechten aan de Universiteit Gent waarna zij in 2008 advocaat werd aan de balie te Gent.

Nadat zij zich tijdens het eerste jaar van haar stage bij de advocaten-associatie Monard-D’Hulst vooral toespitste op het sociaal recht maakte zij in 2009 de overstap naar het strafrecht en vervoegde zich bij het kantoor Van Hende & Partners.

Mr. Delasorte specialiseert zich sindsdien in het strafrecht waar zij vol overgave de juridische belangen behartigt van zowel daders als slachtoffers. Zij behaalde het attest als advocaat strafrecht bij het Hof van Cassatie.

Bovendien heeft zij bijzondere aandacht voor het grotere maatschappelijk kader waarin haar cliënten verkeren, daarin begrepen hun individuele wensen en de nood aan ondersteuning.
Naast het strafrecht heeft zij tevens een bijzondere interesse in het jeugdrecht, daarin begrepen het jeugdstrafrecht alsook de jeugdbescherming. Zij behaalde tevens het attest advocaat in het Jeugdrecht.

Additioneel aan haar dagdagelijkse taak als advocaat was mr. Delasorte tot voor kort docente strafrecht en strafvordering in het volwassenonderwijs bij ‘Het Perspectief’ te Gent.

“Kim De Gelder heeft er met een muisklik op zijn computer voor gezorgd dat Marita Blindeman er niet meer is.”

Eline Delasorte (proces Kim De Gelder)

// Sociaal Netwerkplan

De ruime ervaring in het straf- en jeugdrecht heeft geleerd dat het oplossen van juridische problemen op lange termijn vaak meer dan een louter juridische aanpak vereist. Niet zelden is een juridisch strafrechtelijk probleem immers het gevolg van een onderliggende problematiek. Zonder een aanpak van het onderliggende, kan dan ook slechts in een oplossing op korte termijn worden voorzien.

Het oplossen van onderliggende problemen vergt evenwel een ruimere en meer systeemgerichte aanpak dan de klassieke taken van een advocaat. Bijgevolg dient niet enkel te worden voorzien in een grondige juridische oplossing, tevens moeten een aantal andere hulpmiddelen of kansen worden aangereikt om financiële en psychische problemen alsook problemen met betrekking tot huisvesting, verslaving, … op te lossen.

Het beroep doen op de deskundigheid van El Aloui Aouatif als procesbegeleidster biedt de kans tot deze additionele ondersteuning.

http://www.sociaalnetwerkplan.be

Louis de Smetstraat 74,
9050 Gentbrugge

Tel.: 09 269 01 32

Fax: 09 296 40 69

E-mail: advocaat@elinedelasorte.be

Kantoorrekening: BE59 6301 9131 9526 | Derdenrekening: BE28 6301 9515 0420 | O.N. BE 0818.198.067

© 2017- Eline Delasorte - site information